Table Tennis - Training with Feedback "bàn với thông tin phản hồi" của bạn là cơ
 
       tại bàn đào tạo

 
       - Với thông tin phản hồi trên rotation

       - Với thông tin phản hồi trên VỊ TRÍ


             

          
            

             


      "table tennis with feedback" 
is your chance
 
      at the table tennis training
 

 
      - with feedback on ROTATION

      - with feedback on PLACEMENT

      - with feedback on on the BALL HEIGHT

              
               

                      

               demo trainings video
đào tạo công cụ cho bài tập "Rotation": 

TOPSPIN "Tốc độ" DOUBLE RETURNBOARD 2008
DOUBLE RETURNBOARD
 

SINGLE RETURNBOARD
 

DOUBLE RETURNBOARD với bên lưới


DVD RETURNBOARD với 50 bài tập-Video


 

TOPSPIN shot huấn luyện viên
DOUBLE TOPSPINSHOTTRAINER
 


Undercut Hội đồng Quản trị


UndercutTopspin BAN


UndercutTOPSPIN double board 

Các đối tác Hội đồng Quản trị


 

Chính xác double RETURNBOARD

Chính xác single board


ROBBY & RETURNY

Spin chặn

Fun Hội đồng Quản trị
đào tạo công cụ cho bài tập "BALL HEIGHT":

 

Topspin net

Bóng lưới
Các bài tập cho các "VỊ TRÍ"

 

 

Phục vụ net với ba RETURNY

 

Biathlon VỊ TRÍ

 

SHOT RETURNY


Vị trí RETURNY

 

Returny hoạt động

 

Vị trí đặt mục tiêu shot 

mới: Runout tṛ chơi với VỊ TRÍ

 

Hộp ball có hoặc không có tableau

where to buy returnboard

and another training tools

here


             DOUBLE RETURNBOARD


         TOPSPIN "Speed" DOUBLE RETURNBOARD


             TOPSPIN-SHOT-TRAINER


and on the German HOMEPAGE - page http://www.returnboard.de/bester-kauf.php
Have a question? Please let me know!


mail@returnboard.com     Ing. Michael Pollak___________________


DOUBLE RETURNBOARD   +  DVD
  RETURNBOARD TRAINING

Our offer :   212,00 €


                   with Transport charges :   264,00 EURO 


DHL PACKAGE approximately 3-4 weeks
___________________

                               
nơi để mua returnboard

và đào tạo công cụ khác


ở đây


              DOUBLE RETURNBOARD


          TOPSPIN "Tốc độ" DOUBLE RETURNBOARD


              TOPSPIN-SHOT-TRAINERvà trên Đức TRANG - trang
http://www.returnboard.de/bester-kauf.php  
Có một câu hỏi? Xin cho tôi biết!

mail@returnboard.com Ing. Michael Pollak--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Topspin "tốc độ" hai trở lại board


Topspin "Speed" DOUBLE RETURNBOARD
dispatch world-wide including to VIETNAM


Đối với thông tin đă mua và vận chuyển
 

giá bên ngoài của Liên minh Châu Âu; VIỆT NAM: 337, - EURO


 

 

 
Đối với thông tin đă mua và vận chuyển
 
vui ḷng liên hệ với tôi tại
mail@returnboard.com  


Dipl.- Ingenieur Michael Pollak
For purchase and shipping information
 
please contact me at   
mail@returnboard.com


Dipl.-Ingenieur Michael Pollak  Germany
 Custom Search